Hembygdsmuseum

museum-sm

Björkekinds Hembygdsförening Museibyggnad

I Kuddby finns Björkekinds hembygdsmuseum. Det ligger nedanför Kuddby kyrka bredvid den gamla skolan. Muséet är öppet i samband med evenemang. Önskar du göra ett besök vid annan tid kan du ta kontakt med våra museivärdar. Telefonnummer till värdar finns under kontakt.

Husets historia:

1741 Kyrktornet i den gamla kyrkan användes som sockenmagasinet och var ganska förfallet. Folk klagade på att ”råttorna åt av säden” Säden som förvarades där skulle skötas och användas i socken om det blev missväxt.
1802 Utdrag ur protokoll vid allmän sockenstämma med Kuddby församling. ”Företogs öfverläggning om Socken-Magazins-Inrättande hvartill församlingen blifvit sammankallad”. Här bifölls allmänt att magasinet skulle vara församlingen nyttig.
1803 Det första sockenmagasinet i Kuddby socken inrättades 1803 och förlades till kyrktornet. Under de kommande åren diskuterades byggandet av ett nytt magasin.
1823 Beslutades att uppföra nytt sockenmagasin på den plats där den gamla materialbodens då låg. Första våningen skall uppföras av gråsten och den övre av tegel. I dess protokoll från den 21/6 1823 omtalas också en tredje våning. Den skulle inredas till spannmålsvind, och den nedersta våningen skulle användas till förvarandet av kyrkans material. Första våningen tycks ha färdigställts under 1824, och de övre våningarna under 1825. Den 6/7 1825 är magasinet färdigt.
1824-1825 Första våningen tycks ha färdigställts under 1824, och de övre våningarna under 1825. Den 6/7 1825 är magasinet färdigt.
1852 Beslutades att avveckla sockenmagasinet, då den inte ansågs behövas längre. Byggnaden fick då bli materialbod och visthusbod för läraren. Den fungerade även som magasin för fattig- och löningsspannmål.
1853 Upphävdes den s.k. spannmålsbalken.
1870 Nu var huset ombyggt till fattigstuga och ålderdomshem och trapphuset hade kommit till.

På bottenvåningen fanns tre rum, till vänster ett arbetsrum med spis arbetsbänk med underskåp. Vid dörren stod en stor vattentunna. Mitt på golvet fanns ett stort bord. Rummet till höger var matsal och mellan rummen ett skafferi och förvaringsrum.

Mellanvåningens vänstra rum som hade kakelugn var föreståndarinnans rum. Det rum som låg rakt fram hade också kakelugn och var avsett för männen. Där fanns förvaringsskåp och åtminstone fem sängar. Det högra rummet hade sex sängar utmed väggarna och där bodde kvinnorna.

På övre våningen fanns två rum. Det vänstra beboddes av ett gift par, som fick ett mål mat om dagen från fattighuset. Det högra rummet var reservrum eller möjligen hantverkarrum. I församlingsboken för fattighuset 1927 finns tio personer förutom personal.

1933 Verksamheten i det ”gamla magasinet” varande av allt att döma fram till 1933 då Åkerlidens ålderdomshem stod färdigt.
1934 Mellan åren 1934-1973 användes lokalerna som skola, slöjdsal, skolkök m.m.
1974 Gjordes en överenskommelse mellan Björkekinds hembygdsförening och kommunen om att föreningen får disponera byggnaden som hembygdsmuseum. Den yttre renoveringen bekostades av kommunen medan hembygdsföreningen svarade för den inre renoveringen.

Museet invigs.

1974-nutid Museet är idag inrett med bl.a. gåvor från gårdar i närheten och från Hemkonsulten doktor Rut Wallensteen-Jaeger.

Öppettider: Se årsprogram

Länk till kompendium om Björkekinds HBF:s museums historia från sockenmagasin till museum.

Kompendium Björkekinds HBF – museums historia