7 juli 2024 Friluftsgudstjänst Kapperstad

Välkomna på friluftsgudstjänst söndagen den 7 juli kl. 16.00, vid Kapperstadstugan.

Lekmannaledd av Madeleine Leonardsson, musik Jonathan Wahlgren.

Stolar och bord finns på plats, medtag kaffekorg.

Ett samarbete mellan Västra Vikbolandets församling och Björkekinds hembygdsförening