Å Ödekyrka

Namnet Å (1349 i skrift Aa) kommer från kyrkan vid ån. Under medeltiden kallades socknen även Abo socken, ’Åbornas socken’. Den här trakten har varit befolkad sedan långt tillbaka, nästan varje kulle i trakten innehåller fornlämningar med boplatser från stenåldern, omkring 40 gravrösen från bronsåldern samt sju gravfält, och fyra fornborgar från järnåldern. Fyra runristningar är kända, varav tre vid nya kyrkan.

Å socken har en lång historia med medeltida ursprung och det har berättats att trakten tidigt mottog kristendomen. På 900-talet omfattades socknen även av Ö.Ny och Rönö socknar, Ö.Ny den nya kyrkan öster om Å en ny socken.

Här vid Ring låg en kungsgård där socknens ursprungliga kyrka troligen var belägen redan på 800-talet som gårdskyrka. Vid sockenindelningen på 900-talet byggdes sockenkyrkan en bit upp vid ån där den i skydd av bergen inte upptäcktes så lätt från den betydelsefulla farleden ute på Slätbaken in till Söderköping.

Å Ödekyrka

Länk till mer om Å Ödekyrka

Å Ödekyrka