Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss för vidare information kring föreningen och våra arrangemang eller om du vill lämna tips och synpunkter.

Kontakta oss på: info@bjorkekind.se

För frågor om hembygdsmuseet i Kuddby kan ni också kontakta våra museivärdar.

Barbro och Jan Pettersson 073-800 48 99

Bengt-Erik Berglund 070-699 15 18

Siv Nilsson 070-982 14 50

Karin Fried 070-258 16 12

Ordförande Cecilia Jonsson 070-22 45 671

Kassör Eva Wessén 073-804 11 99

Vikbolandets arkivförening

vikbolandetsarkiv@gmail.com