Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss för vidare information kring föreningen och våra arrangemang eller om du vill lämna tips och synpunkter.

Kontakta oss på: info@bjorkekind.se

För frågor om hembygdsmuseet i Kuddby kan ni kontakta våra museivärdar.
Barbro och Jan Pettersson 073-800 48 99
Bengt-Erik Berglund 070-699 15 18
Siv Nilsson 070-982 14 50
Karin Fried 070-258 16 12

För frågor om Hembygdstugan i Kapperstad kan ni kontakta någon av våra Kapperstadvärdar
Gunilla och Bengt-Åke Johansson 070-331 83 45
Bengt Wessén 070-206 11 99
Leif Gustavsson 070-895 47 07

Ordförande Cecilia Jonsson 070-224 56 71
Kassör Eva Wessén 073-804 11 99

Vikbolandets arkivförening

vikbolandetsarkiv@gmail.com