Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss för vidare information kring föreningen och våra arrangemang eller om du vill lämna tips och synpunkter.

Kontakta oss på: info@bjorkekind.se

För frågor om hembygdsmuséet i Kuddby kan ni också kontakta våra museivärdar.

Barbro och Jan Pettersson 0125-400 07

Bengt-Erik Berglund 0125-403 40

Siv Nilsson 070-982 14 50

Karin Fried 0125-400 39

Ordförande Bosse Larsson 076-102 30 04

Kassör Eva Wessén 073-804 11 99