2 juni – arbetsdag Å kyrkoruin

Lördagen den 2 juni kl. 10.00-13.00 samlas vi vid Å kyrkoruin för att gemensamt röja runt ruinen. Vi behöver köra av slånbärsskotten med röjsåg (klinga i första hand) så vi efterlyser ett par, tre röjsågar med förare. Utöver det behöver vi samla ihop de grövsta riset vilket lämpligast görs med någon form av grep eller högaffel. En grensax och räfsa kan också komma väl till pass.

Föreningen bjuder alla på grillad korv, dricka, kaffe och kaka.

Ta med de redskap du har tillgång till.

Välkommen!

15 maj – vårstädning Kapperstad

Tisdagen den 15 maj kl. 18:00-20:00 träffas vi vid Kapperstadstugan
för att vårstäda trädgården mm.

Ta med räfsor, grensax och dylikt som kan vara bra att ha till hands vid trädgårdsfix.
Om vi hinner kommer vi att börja skrapa färg från fönsterfoder så en målarskrapa kan eventuellt komma till pass.

Glöm inte det viktigaste – ett glatt humör och fikakorgen

Välkomna!

13 maj – Gökotta Svensksund

I år håller Björkekinds hembygdsförening Tåby och Björkekinds gemensamma gökotta söndagen den 13 maj kl. 8.00 vid Svensksund.

Kör allén upp till Svensksunds gård, därefter finns vägvisare och du kan parkera bilen alldeles intill.

Medtag kaffekorg och gärna en kikare stolar och bord finns på plats.

Välkomna!