Föreningen

1946 hölls det första protokollförda sammanträdet för Björkekinds hembygdsförening. Så 2016 firade vi 70 år, vilket vi gjorde med en stor jubileumsfest i oktober, där ca 150 medlemmar deltog i festligheterna som bjöd på gammalt och nytt av de aktiviteter föreningen anordnat. Föreningen är verksam i västra delen av Vikbolandet. Främst i socknarna Kuddby, Konungsund, Å och Östra Ny.

Hembygdsföreningen disponerar en fastighet vid Kuddby kyrka, ett hembygdsmuseum där det finns en stor samling historiska föremål som berättar om bygdens liv inom jordbruk och hantverk, förvaltning och skola m.m. Föreningen disponerar även en hembygdstuga vid Kapperstad brink där sommaraktiviteter äger rum.

Vill du bli medlem? Medlemsavgiften är 100 kr/person familjemedlem under 15 år gratis. Du blir medlem genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens BG: 5436-8956. Ange medlemsavgift, år, namn, adress, telefon och e-postadress. Om du inte får plats att skriva allt i samband med inbetalningen kan du komplettera genom att sända ett mail till info@bjorkekind.se

Styrelsen för 2023:

Ordförande: Cecilia Jonsson 070-22 45 671

Vice ordförande: Hans Svensson

Kassör: Eva Wessén

Övriga ledamöter: Carl Andersson, Lise-Lott Erlandsson, Christer Larsson, Magnus Svensson, Gunilla Östensson

Suppleanter: Ann-Sofie Fall-Svensson, Birgitta Nilsson 

Du kan nå styrelsen genom att sända ett mail till

info@bjorkekind.se

Följ oss även på facebook – sök på Björkekinds hembygdsförening

GDPR (General Data Protection Regulation) Hantering av medlemsregister/personuppgifter i Björkekinds Hembygdsförening. I detta dokument kan du läsa hur föreningen hanterar medlemmarnas personuppgifter.

GDPR Björkekinds hembygdsförening