Föreningen

1946 hölls det första protokollförda sammanträdet för Björkekinds hembygdsförening. Så 2016 firade vi 70 år, vilket vi gjorde med en stor jubileumsfest i oktober, där ca 150 medlemmar deltog i festligheterna som bjöd på gammalt och nytt av de aktiviteter föreningen anordnat. Föreningen är verksam i västra delen av Vikbolandet. Främst i socknarna Kuddby, Konungsund, Å och Östra Ny.

Hembygdsföreningen disponerar en fastighet vid Kuddby kyrka, ett hembygdsmuseum där det finns en stor samling historiska föremål som berättar om bygdens liv inom jordbruk och hantverk, förvaltning och skola m.m. Föreningen disponerar även en hembygdsstuga vid Kapperstad brink där sommaraktiviteter äger rum.

Vill du bli medlem? Här kan du ladda ned Bjk HBF Välkomstbrev 2020 med preliminärt program. Medlemsavgiften är 50 kr/person familjemedlem under 15 år gratis. OBS nytt BG från och med 2020: 5436-8956.

Styrelsen ser för närvarande ut så här:

Ordförande: Bo Larsson 076-102 30 04

Vice ordförande: Cecilia Jonsson

Kassör: Eva Wessén

Övriga ledamöter: Lise-Lott Erlandsson, Monica Helgesson, Catarina Karlsson, Hans Svensson, Gunilla Östensson

Suppleanter: Bert Karlsson Magnus Svensson

Du kan nå styrelsen genom att sända ett mail till

info@bjorkekind.se

Verksamhetsberättelsen för 2019 kan du ladda hem här

Björkekinds hembygdsförening – Verksamhetsberättelse 2019

Följ oss även på facebook – sök på Björkekinds hembygdsförening

GDPR (General Data Protection Regulation) Hantering av medlemsregister/personuppgifter i Björkekinds Hembygdsförening. I detta dokument kan du läsa hur föreningen hanterar medlemmarnas personuppgifter.

GDPR Björkekinds hembygdsförening