Årsprogram

Länk till års-program

Årsprogram 2020_6 Björkekinds hembygdsförening

Program för Björkekinds HBF 2020

Datum         Tid                   Aktivitet

22/3            16:00                Årsmöte i Björksätter

21/4             9.00                 Årsmöte Arkiv- & historieföreningen i Rönö

23/4            18.00                Arbetsdag vid Å kyrkoruin

13/5            18.00                 Arbetsdag vid Kapperstadstugan

17/5            09.00                Gökotta Prästgårdsparken Ö Ny, arrangör Björkekinds HBF*

6/6              18.00                 Nationaldagsfirande i Östra Ny kyrka

18/6            18.00                 Klär vi midsommarstången  Björksätter

19/6            15.00                 Midsommarfirande vid Björksätter

22/6            18.00                 Städning efter midsommarfirandet

28/6            16.00                 Gudstjänst vid Å kyrkoruin

12/7            16.00                 Gudstjänst vid Kapperstadstugan

22/8            16.00                 Grillfest vid Kapperstadstugan

5-6/9          10.00-17.00      Öppet hus i museet i samband med Östgötadagarna

3/10            16.00                 Kväll i oktober vid Å kyrkoruin

30/10         10.00-18.00      Öppet hus på museet i samband med gravsmyckningsdagen

XX/12         XX.00                Lucia, barngruppernas avslutning–

10/1-2021    14.00               Julgransplundring i Björksätter

*Gökottan 2020 arrangerar Björkekinds HBF i samarbete med Tåby HBF och Ö Ny kyrka. Gökottan börjar kl. 9.00, kl. 10.00 blir det visning av parken och för den som önskar gudstjänst kl. 11.00.

Reservation för eventuella ändringar i programmet

 

Ovanstående och tillkommande arrangemang kommer att annonseras i dagstidningarna under rubriken ”föreningar”, se även föreningens hemsida www.bjorkekind.se och på Facebook.

 

Resa under planering