Kapperstad

Björkekinds hembygdsförening förfogar över en liten hembygdsgård i Kapperstad. Här anordnas friluftsgudstjänster och andra sammankomster. Du som medlem kan hyra/låna hembygdstugan, mot att du efter ditt evenemang återlämnar den hel och ren såväl inomhus som utomhus. Om något går sönder blir du ersättningsskyldig.

För bokning och mer information ta kontakt med våra värdar Gunilla och Bengt-Åke Johansson 070-331 83 45, Bengt Wessén 070-206 11 99 eller
Leif Gustavsson 070-895 47 07.

En kort historik:

1947 Mark arrenderas av Lilla Linneberga mot en symbolisk årsavgift. Kontraktet löper i 10-års-perioder. Nuvarande markägare Gustav Jonsson.

1947 Löfte från kommunen att få köpa ryggåsstuga från Klinga Gård

1948 Stugan uppförs på marken i Kapperstad. Invigning sker detta år.

1949 Stugan färdigställs och rödmålas. Gärdesgård runt hela gården uppförs

1949-Olika sammankomster följande år, teaterspel, midsommarfirande, sommargudstjänster, musikkvällar m.m.

2008 Dendrokronologisk undersökning. Stugan dateras till 1721.

2009 En reparation och underhållsplan upprättas.

2010 Arbetet påbörjas med upprustning av stugan. Nytt tak, skorsten renoveras nya vindskivor m.m., grusning och dränering av marken runt stugan, gallring av träd, buskar etc. på området.

2011 Fortsatt arbete på stugan och marken. Planering av studiecirkel för iordningställande av gärdesgård som påverkats av väder och vind. Ansökan inlämnad till Länsstyrelsen om bidrag för renovering av fasaden.

2012 Överenskommelse med SV om kurs i gärdesgårdshantverk. Bidrag från Länsstyrelsen beviljat för renovering av stugans fasad.