Runstenar

Runstenar längs med Eriksgatan, de tidiga vägarna genom Östergötland

Vikbolandet beskrivs som ett strandat skärgårdslandskap, med långsmala dalar som breder ut sig i öst-västlig och nord-sydlig riktning. Dessa landskap är ofta mycket fornminnesrika och Kuddby och dess grannsocknar är det fornminnesrikaste området i hela Östergötland.runstenarEriksgatan är samlingsnamnet för de forntida och tidigt medeltida vägarna genom Östergötland. Längs dessa vägar, främst huvudvägen från nordost mot sydväst, färdades kungar, pilgrimer, hirdmän, handelsmän och andra som av olika anledningar förflyttade sig. Dessa vägar var en del av infrastrukturen innan Sverige blev ett enat och kristet land. Kungen red också denna väg på sin ceremoniella resa från Gamla Uppsala runt Vättern och tillbaka. Detta för att få sin legitimitet bekräftad i de olika tingen. Längs Eriksgatans väg finns många kulturella och historiska fornminnen. De flesta av Vikbolandets runstenar är placerade längs dessa vägar.

 

Kompendium om runstenar i hembygdsföreningens område