25 april – Årsmöte i Arkiv & Historieföreningen

Alla medlemmar i Björkekinds Hembygdsförening är också indirekt medlemmar i Vikbolandets Arkiv-och Historieförening. Tisdagen den 25 april kl. 19.00 har Arkiv & historieföreningen sitt årsmöte på Fristads Gästgiveri i Tåby.

Efter årsmötesförhandlingarna kåserar arkeolog Mattias Schönbeck  om ” Vikbolandet som skärgård från 10000 år f.Kr.  till nutid”  Passa på att komma och lyssna till denna spännande  historia om hur Vikbolandet vuxit fram.

Välkomna!

 

Öppet hus på arkivet

Många har haft önskemål om att föreningens medlemmar skulle få göra ett besök på Vikbolandets Arkiv-och Historieförening.  Söndagen den 9 april var vi inbjudna till Arkivet där vi först fick en presentation över arkivet dess verksamhet. Vad man kan finna för uppgifter på de välfyllda hyllorna.  Där finns  bl.a. gårds– och föreningsarkiv,  inventeringar av torp och  gravfält, kartor och en mängd litteratur m.m. Sedan fanns möjlighet för var och en att med arkivens kunniga medarbetare få hjälp att finna intressanta uppgifter.  Det blev också många intressanta  samtal vid kaffebordet. För Er som inte hade möjlighet att närvara denna dag så vill vi informera om att Arkivet är öppet första helgfria lördagen varje månad mellan 10.00 – 13.00.

Gör ett besök där –  ni finner garanterat mycket intressant information.

Björkekinds årsmöte 2017

Den 26 mars höll föreningen sitt årsmöte i Björksätter, Kuddby.  Ca. 40 medlemmar deltog i årsmötesförhandlingarna som leddes av Karin Jonsson som valdes till ordförande för mötet.  Förhandlingarna skedde enligt utsänd dagordning. Verksamhetsberättelsen och ekonomiska redovisningen gicks igenom, godkändes av mötet och lades till handlingarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Efter förhandlingarna serverades  kaffe, smörgåsar och rulltårtsbakelse innan Bertil Hansson,  eldsjäl och hedersmedlem i Kuddby IF  på ett livfullt sätt berättade om Kuddby IF:s historia.

 

9 april – Öppet hus arkivet i Kuddby

Söndagen den 9 april kl. 15.00-17.00 hälsas Björkekinds hembygdsförenings medlemmar välkomna till Vikbolandets Arkiv- och historieförenings arkiv, vid Åkerliden i Kuddby (gamla ålderdomshemmet).  Vi får en exklusiv visning av gårds- och föreningsarkiv, gamla kartor och litteratur mm.

Hembygdsföreningen bjuder på kaffe

Hälsningar styrelsen

8 april – Vårstädning vid Björksätter

Lördagen den 8 april 2017 kl. 9.00 bjuder Centrumlokalföreningen in till vårstädning vid Björksätter. På programmet står reparationer av räcke vid handikapprampen, iordningställande på gården, lövblåsning, räfsa, fönstertvätt mm. Vi räknar med att hålla på 3-4 timmar.

Medtag kaffekorg, redskap och glatt humör hälsar styrelsen i Centrumlokalföreningen