Kyrkogårdsvandring – Konungsunds kyrka

Den 28 maj var det kyrkogårdsvandring vid Konungsunds kyrka. Ett 40-tal personer hade mött upp och vi fick höra intressanta berättelser och öden från bygden och om de människor som en gång levt och verkat på olika sätt här.

Bl.a fick vi höra om Algot Salomonsson, orgeltrampare och ringare.  Vi fick även höra historien om Louise Flach, bördig från Svensksund och som senare flyttade till Kanada. Vidare fick vi höra historier om Edward Fredriksson, kyrkvärd från Konungsunds by och om Märta och Lambert Andersson från Fredkullen, som båda var engagerade i Vikbolandsspelen.

Inne i kyrkan fick höra om de föremål som finns i kyrkan idag samt historien om hur det gick till när den byggdes bl.a. att den nya kyrkan byggdes utanpå den gamla. Prästen Anna Gredelius Robberts höll även en kort andakt.

Det hela avslutades med kaffe inne i kyrkan och vidare samtal.

Häften med alla berättelser från de olika kyrkogårdsvandringarna kommer att finnas i museet att läsa för de som vill.

Midsommar 2016 vid Björksätters skola

Midsommarstång

Traditionsenligt firar Björkekinds HBF midsommar vid Björksätters skola i Kuddby, det blir dans, kaffeservering, fiskdamm och lotterier för barn och vuxna.

Torsdagen 23 juni kl. 18.00 Träffas vi för att gemensamt förbereda och klä midsommarstången – ta med blommor till stången.

Fredagen den 24 juni kl. 15.00 Börjar midsommarfesten – vid regn firar vi inomhus

Måndagen den 27 juni kl. 18.00 Träffas vi och städar efter festen

Grodorna 4

VÄLKOMNA!