Midsommar 2016 vid Björksätters skola

Midsommarstång

Traditionsenligt firar Björkekinds HBF midsommar vid Björksätters skola i Kuddby, det blir dans, kaffeservering, fiskdamm och lotterier för barn och vuxna.

Torsdagen 23 juni kl. 18.00 Träffas vi för att gemensamt förbereda och klä midsommarstången – ta med blommor till stången.

Fredagen den 24 juni kl. 15.00 Börjar midsommarfesten – vid regn firar vi inomhus

Måndagen den 27 juni kl. 18.00 Träffas vi och städar efter festen

Grodorna 4

VÄLKOMNA!

Kyrkogårdsvandring vid Konungsunds kyrka 28 maj

Lördagen den 28 maj kl. 14.00 startar kyrkogårdsvandringen vid Konungsunds kyrka. Kaffeservering till självkostnadspris.

Konungsunds kyrkaUnder vandringen kommer vi få höra historierna kring: Hilda och Adam Edvard Fredriksson, Svensksunds säteri (Flack), Lambert och Märta Andersson, Algot Salomonsson (orgeltrampare/ringare/ skrothandlare), Anders Andersson Säby, August Strömstedt (smed) Karl och Anna Nilsson Långtorp samt om kyrkobygget.

Arrangemanget anordnas av västra Vikbolandets församling i samverkan med Björkekinds HBF. I samband med kyrkogårdsvandringen hålls en andakt i kyrkan.Välkomna att komma och lyssna till det liv som har levts i socknen.

 

Uppdaterat årsprogram

Nytt datum för arbetsdag vid Å kyrkoruin är den 25 maj kl. 18.00-20.00. I år behöver vi röja den grönska som kommer upp efter att allt buskage tagits bort. Ta med gräsröjare/klippare, räfsa och den obligatoriska fikakorgen.

Det uppdaterade årsprogrammet finns under fliken årsprogram.

Gökottan 14 maj 2016

Till gökottan hade det härliga majvädret vänt och vi möttes av en kylig morgon. Kristina inledde med att hälsa alla välkomna och berättade om historien kring stugan och hur den hamnat där den är idag.

IMG_0751

 

De 16 deltagarna från Tåby och Björkekinds hembygdsföreningar lyssnade intensivt efter göken. Vilken sorts gök vi hörde vet bara de som var där och upplevde detta. Efter gökens framträdande valde vi att gå in i stugvärmen och njuta av fikat till den sprakande brasan.

Årsmöte 2016

Nu har sedvanliga årsmötesförhandlingar ägt rum, nya funktionärer har valts och avgående har tackats av.

Avgående funktionärer är Karin Jonsson suppleant i styrelsen och Birgitta Forslind museivärd. Nya funktionärer för 2016 är Lena Jönsson museivärd, Birgitta Forslind valberedningen och två stycken nya funktionärer till festkommittén Sean Sanders och Ann-Charlotte Beijersand.

På årsmötet förklarade styrelsen att de enhälligt valt att utnämna Birgitta Forslind som ny hedersmedlem. Birgitta har under en lång tid haft stor betydelse för föreningen, hon har bl.a. haft förtroendeuppdrag i  såväl styrelsen som varit en drivande museivärd.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar fick de ca 35 deltagarna höra till Folke Sandell då han mycket intressant berättade om ”Glimtar ur Östra Ny kyrkas och sockens historia”.

Länk till verksamhetsberättelse 2015

 

Årsmöte

Medlemmar i Björkekinds Hembygdsförening hälsas välkomna till föreningens årsmöte i Björksätter söndagen den 20/3 kl.16.00. Årsmötet börjar med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter årsmötet blir det kaffe och smörgås och vi får lyssna till Folke Sandell som berättar om ”Glimtar ur Östra Ny kyrkas och sockens historia” Du kommer även att få chansen att köpa Folkes skrift pris 25 kronor.

Här kan du ladda ned dagordningen, Årsmöte 2016