Kyrkogårdsvandring – Konungsunds kyrka

Den 28 maj var det kyrkogårdsvandring vid Konungsunds kyrka. Ett 40-tal personer hade mött upp och vi fick höra intressanta berättelser och öden från bygden och om de människor som en gång levt och verkat på olika sätt här.

Bl.a fick vi höra om Algot Salomonsson, orgeltrampare och ringare.  Vi fick även höra historien om Louise Flach, bördig från Svensksund och som senare flyttade till Kanada. Vidare fick vi höra historier om Edward Fredriksson, kyrkvärd från Konungsunds by och om Märta och Lambert Andersson från Fredkullen, som båda var engagerade i Vikbolandsspelen.

Inne i kyrkan fick höra om de föremål som finns i kyrkan idag samt historien om hur det gick till när den byggdes bl.a. att den nya kyrkan byggdes utanpå den gamla. Prästen Anna Gredelius Robberts höll även en kort andakt.

Det hela avslutades med kaffe inne i kyrkan och vidare samtal.

Häften med alla berättelser från de olika kyrkogårdsvandringarna kommer att finnas i museet att läsa för de som vill.

Midsommar 2016 vid Björksätters skola

Midsommarstång

Traditionsenligt firar Björkekinds HBF midsommar vid Björksätters skola i Kuddby, det blir dans, kaffeservering, fiskdamm och lotterier för barn och vuxna.

Torsdagen 23 juni kl. 18.00 Träffas vi för att gemensamt förbereda och klä midsommarstången – ta med blommor till stången.

Fredagen den 24 juni kl. 15.00 Börjar midsommarfesten – vid regn firar vi inomhus

Måndagen den 27 juni kl. 18.00 Träffas vi och städar efter festen

Grodorna 4

VÄLKOMNA!

Kyrkogårdsvandring vid Konungsunds kyrka 28 maj

Lördagen den 28 maj kl. 14.00 startar kyrkogårdsvandringen vid Konungsunds kyrka. Kaffeservering till självkostnadspris.

Konungsunds kyrkaUnder vandringen kommer vi få höra historierna kring: Hilda och Adam Edvard Fredriksson, Svensksunds säteri (Flack), Lambert och Märta Andersson, Algot Salomonsson (orgeltrampare/ringare/ skrothandlare), Anders Andersson Säby, August Strömstedt (smed) Karl och Anna Nilsson Långtorp samt om kyrkobygget.

Arrangemanget anordnas av västra Vikbolandets församling i samverkan med Björkekinds HBF. I samband med kyrkogårdsvandringen hålls en andakt i kyrkan.Välkomna att komma och lyssna till det liv som har levts i socknen.

 

Uppdaterat årsprogram

Nytt datum för arbetsdag vid Å kyrkoruin är den 25 maj kl. 18.00-20.00. I år behöver vi röja den grönska som kommer upp efter att allt buskage tagits bort. Ta med gräsröjare/klippare, räfsa och den obligatoriska fikakorgen.

Det uppdaterade årsprogrammet finns under fliken årsprogram.

Gökottan 14 maj 2016

Till gökottan hade det härliga majvädret vänt och vi möttes av en kylig morgon. Kristina inledde med att hälsa alla välkomna och berättade om historien kring stugan och hur den hamnat där den är idag.

IMG_0751

 

De 16 deltagarna från Tåby och Björkekinds hembygdsföreningar lyssnade intensivt efter göken. Vilken sorts gök vi hörde vet bara de som var där och upplevde detta. Efter gökens framträdande valde vi att gå in i stugvärmen och njuta av fikat till den sprakande brasan.