Göken uteblev från ottan

Igår den 11 maj var det Gökotta vid Beatelund i Tåby. Göken uteblev men vi fick höra en intressant historia om Beatelunds gård, husen och tegelbruket mm. Vi var 30 personer som njöt av platsen, utsikten och den medhavda fikakorgen.

Tack till Matte och Karin Persson, samt Tåby hembygdsförening.

30 maj arbetsdag vid Kapperstad

Den 7 maj gjorde vi vårfint vid Kapperstadstugan men det finns mer som vi önskar göra därför planerar vi en heldag för fortsatt arbete.

Vi räknar med att hålla på från kl. 10.00-16.00 och du är välkommen att delta del av eller hela dagen.

Följande behöver göras och vi genomför det vi hinner och har förutsättningar för under dagen.

  • Skrapa och måla knutar på dasset
  • Fortsätta att räta upp gärdesgård
  • Byta nock och vattenlister på förrådet
  • Justera tegelpannor på förrådet
  • Städa inne i stugan

Föreningen ordnar med material men du får gärna ta med dig verktyg så som, målarskrapa, spett och diverse snickarverktyg.

Vi bjuder alla deltagare på fika och lunch.

Välkomna önskar våra Kapperstadvärdar

11 maj Gökotta

Årets gökotta arrangeras av Tåby hembygdsförening och äger rum den 11 maj kl. 8.00 vid Eken, Beatelund i Tåby. Vi samlas vid Beatelunds ladugård för gemensam transport eller promenad (ca 500 m).

Ta med dig kaffekorg, en stol och gärna en kikare.

Tåby hembygdsförening önskar
Vikbolandets alla fyra hembygdsföreningars medlemmar välkomna.

25 maj kurs surkalksfärg & stänkmålning

Östkinds hembygdsförening bjuder in till kurs i surkalksfärg och stänkmålning.

Tid: Lördagen den maj kl. 8:00-16:00
Plats: På Vikbolandet, Östra Stenby Socken, Gladhem, Skogstorpet
Kursledare: Anders Ek
Anmälan och frågor: Till Liselotte Axelsson. Tel. 070-583 84 83 eller e-post. axelsson.liselotte@yahoo.se
Avgift: 200 kr/person, betalas in på bg. 5167-1766

Välkommen önskar Östkinds HBF

28 April föreläsning laga skifte

Östkinds Hembygdsförening i samarbete med Folkuniversitetet bjuder in till en föreläsning ”Laga skifte på Vikbolandet”.

Tid: Söndagen den 28 april kl: 11:00
Plats: Östra Husby bygdegård med efterföljande besök för att titta på gårdsbilden vid Utangärdstad by utanför Östra Husby.
Entré: Fri entré för medlem i Östkinds Hembygdsförening, 80 kronor för icke medlemmar inklusive gratis medlemskap i Östkinds hembygdsförening 2019.

Föreläsare och guide är Kalle Bäck som är professor emeritus i historia vid Linköpings universitet, temat för föreläsningen och efterföljande visning är bebyggelseförändringar på Vikbolandet åren 1840-1880.

Välkomna önskar Östkinds Hembygdsförening

Glad Påsk

Vi vill önska alla medlemmar en riktigt Glad Påsk och samtidigt påminna om att vi har gemensam städdag vid Å kyrkoruin på tisdag 23 april från kl. 18.

Föreningen bjuder alla på något från grillen och fika.

Några bra redskap att ta med sig är: Kratta, grensax, röjsåg.

Välkomna!

8 april Årsmöte A&H föreningen

Kl. 19.00 den 8 april håller Arkiv & Historieföreningen årsmöte i
Björkekinds hembygdsförenings museum vid Kuddby kyrka.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuds deltagarna på fika med smörgås och kaka samt en repris av bildvisningen från 2018 år verksamhet i Björkekinds hembygdsförening.

Varmt välkomna

önskar
A&H föreningen och Björkekinds hembygdsförening.

21 mars kl. 19.00 Årsmöte

Välkommen till Björkekinds Hembygdsförenings årsmöte som hålls i
Björksätter torsdagen den 21 mars 2019 kl. 19.00.

Programpunkter på årsmötet:
Förutom årsmötesförhandlingar, serveras kaffe och smörgås.
Efter årsmötesförhandlingarna blir det bildvisning. Ett urval av de bilder som tagits vid föreningens aktiviteter under 2018.

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften för 2019 är 50 kr per person (barn under 15 år gratis) och betalas till föreningens plusgiro 2 69 33-2.  Var vänlig och skriv namn, adress, tel.nr på samtliga betalande i hushållet. Det är uppgifter vi behöver för att hålla vårt medlemsregister uppdaterat. Om Era uppgifter inte får plats vid inbetalningstillfället, ber vi Er att sända dem till info@bjorkekind.se. Er inbetalning markeras i medlemsförteckningen och Er inbetalning är kvitto på Ert medlemskap.

VÄLKOMNA!

Styrelsen/ordförande Kristina Appelgren tel.nr. 0125-40171.

Inbjudan, dagordning och preliminärt årsprogram

21 mars kl.19.00 Årsmöte

Medlemmar i Björkekinds Hembygdsförening hälsas välkomna till föreningens årsmöte i Björksätter torsdagen den 21 mars 2019 kl. 19.00

Engagerad i föreningen?

Vi är många som tillsammans har roligt när vi engagerar oss i föreningen. Vill du eller någon du känner vara med och påverka? 

Kontakta någon i styrelsen eller valberedningen. Sänd ett mail till info@bjorkekind.se där du berättar vem du är och vad du är intresserad av alternativt vem du vill föreslå och vilken funktion som är intressant så för vi det vidare till valberedningen. Tipsen behöver komma till valberedningen så fort som möjligt så att de hinner få ihop en komplett bild till årsmötet.

Vi behöver alltid fylla på med nya idéer och krafter i våra funktionärsgrupper, nedan kan du se en kort beskrivning på vilka grupper vi har och vad de olika grupperna arbetar med.

VÄLKOMNA!

Styrelsen/ordförande Kristina Appelgren tel.nr. 0125-40171.

Bilder från årets funktionärsfest där föreningens funktionärer bjöds på mat, trevligt sällskap och lite klurigheter.

Beskrivning av Björkekinds hembygdsförenings styrelse och förtroendevaldas ansvarsområden. Varje grupp har en utsedd kontaktperson från styrelsen.

Styrelsen – kontaktperson ordf. Kristina Appelgren

Styrelsen sammanträder en gång i månaden med undantag för juli och januari. Styrelsen är föreningens ledande organ och består för närvarande av 9 ledamöter med en mandattid på 2 år och 2 suppleanter med en mandattid på 1 år.

Revisorer – kontaktperson Eva Wessén

Revisorerna är medlemmarnas representanter för att granska att styrelsens arbete sker enligt god sed med styrelsemöten, demokratiska beslut, dokumentation och att räkenskaperna bokförs i god ordning.

Valberedning – kontaktperson Kristina Appelgren

Leder arbetet med att till årsmötet ta fram och nominera kandidater till styrelsen och förtroendevalda i föreningen. För att underlätta valberedningens arbete ansvarar var och en själv för att i god tid kontakta valberedningen om han/hon inte ställer upp för omval.

Arbetsgrupper

Du som är funktionär i någon av arbetsgrupperna som beskrivs nedan, ansvarar för att säkerställa så att de aktiviteter som gruppen ansvarar för, genomförs på ett bra sätt samt att rapportera till styrelsen hur arbetet och aktiviteterna löper på.

Festkommittén – kontaktperson Cecilia Jonsson

Festkommittén ansvarar för att planera, bemanna och fördela arbetet så att föreningens arrangemang så som midsommar, kväll i oktober, Lucia och julgransplundring kan genomföras med eller utan festkommitténs närvaro vid arrangemanget.

Museivärdar – kontaktperson Monica Helgesson

Ansvarar för att museet hålls i god ordning och att planera, bemanna och fördela arbetet så att föreningens arrangemang så som Östgötadagarna och gravsmyckningsdagen. Museivärdarna ansvarar även för att ordna med förtäring till årsmötet.

Värdar för Kapperstadstugan – kontaktperson Eva Wessén

Ansvarar för att ta fram underhållsplan för Kapperstadstugan och lägga fram förslag till styrelsen som fattar beslut om budget och prioriteringar. Arbetsgruppen planerar även arbetsdagar för genomförande av underhåll.

Arkiv- och Historieföreningen – kontaktperson Hans Svensson

Arkiv och Historieföreningen styrs av hembygdsföreningarna på Vikbolandet. Ordförande utses gemensamt av de ingående hembygdsföreningarna. Björkekind har en ordinarie och en suppleant representant i Arkiv- och Historieföreningens styrelse som håller möten 3-5 gånger per år. Arkivet håller öppet 1 gång i månaden.

Centrumlokalföreningen–kontaktperson Bosse Larsson

Centrumlokalföreningen förvaltar Björksätter. Björkekinds HBF har fem röstberättigande platser på Centrumlokalföreningens årsstämma. Som representant representerar du Björkekinds HBF på årsstämman samt informerar styrelsen om vad som händer i centrumlokalföreningen.

Lotterikontrollant – kontaktperson Kristina Appelgren

Dragning av de gångna årets vinster sker en gång per år och görs av en styrelsemedlem, oftast i samband med julgransplundringen. Lotterikontrollanten ansvarar för att kontrollera att dragningen av vinnarna i föreningens 100-lotteri går rätt till.