2 juni – arbetsdag Å kyrkoruin

Lördagen den 2 juni kl. 10.00-13.00 samlas vi vid Å kyrkoruin för att gemensamt röja runt ruinen. Vi behöver köra av slånbärsskotten med röjsåg (klinga i första hand) så vi efterlyser ett par, tre röjsågar med förare. Utöver det behöver vi samla ihop de grövsta riset vilket lämpligast görs med någon form av grep eller högaffel. En grensax och räfsa kan också komma väl till pass.

Föreningen bjuder alla på grillad korv, dricka, kaffe och kaka.

Ta med de redskap du har tillgång till.

Välkommen!