Friluftsgudstjänst vid Kapperstad 24 juli 2016

Västra Vikbolandets församling håller friluftsgudstjänst vid hembygdsföreningens stuga Kapperstad kl. 14.00. Medtag kaffekorg

20160510_Arbdag Kapperstad 9

 

Vägbeskrivning: Från Kuddby åk mot Östra Ny och Stegeborg, markerad som Hemb.gård. på kartanHemb.gård Kapperstad karta