Kyrkogårdsvandring vid Konungsunds kyrka 28 maj

Lördagen den 28 maj kl. 14.00 startar kyrkogårdsvandringen vid Konungsunds kyrka. Kaffeservering till självkostnadspris.

Konungsunds kyrkaUnder vandringen kommer vi få höra historierna kring: Hilda och Adam Edvard Fredriksson, Svensksunds säteri (Flack), Lambert och Märta Andersson, Algot Salomonsson (orgeltrampare/ringare/ skrothandlare), Anders Andersson Säby, August Strömstedt (smed) Karl och Anna Nilsson Långtorp samt om kyrkobygget.

Arrangemanget anordnas av västra Vikbolandets församling i samverkan med Björkekinds HBF. I samband med kyrkogårdsvandringen hålls en andakt i kyrkan.Välkomna att komma och lyssna till det liv som har levts i socknen.