Uppdaterat årsprogram

Nytt datum för arbetsdag vid Å kyrkoruin är den 25 maj kl. 18.00-20.00. I år behöver vi röja den grönska som kommer upp efter att allt buskage tagits bort. Ta med gräsröjare/klippare, räfsa och den obligatoriska fikakorgen.

Det uppdaterade årsprogrammet finns under fliken årsprogram.