Höstkväll i Tingsborg 25 oktober

Mikael Saksi berättad om vården av Gisselö gårds byggnader, vad som är på gång och tillkomsten av Sveriges näst största privatägda solcellsanläggning. Efter kaffe och smörgås fortsatte Bärbel Saksi att visa och berätta om sina dockor, från idé, tillverkning till färdiga dockor som hon tävlar med på världselitnivå. Dockorna har en otrolig precision och reglerna är stränga beträffande hur man t ex kan återskapa en docka enligt historisk modell. 30-35 personer besökte och tog till sig familjen Saksis berättelser denna kväll.

Bärbels dockor