Hembygdsföreningens resa till Vinön 19 september 2015

Årets hembygdsresa gick till Vinön i Hjälmaren. Vi var 38 resenärer som fick en guidad tur på ön. Vår guide hette Rose-Marie och var själv boende på ön sedan födseln.
Vinön bebos av ca 100 åretruntboende och ca 300 sommarboende. Många av de bofasta pendlar till fastlandet, 25 minuters färjeresa bort.  Vi fick höra både om hur livet kunde vara här både förr och nu, med allt det som det innebär att bo på en ö. Vi fick veta att fisket alltid har spelat en stor roll i öns historia. Besök gjordes både i öns gamla skola och missionskyrka. Det gavs även möjlighet att handla öns specialitet, gös och rökt lax. Lunchen, som bestod av gös, intogs på Vinöns värdshus. Innan vi åkte hem igen fick vi även en förvisning av olika örter och vad de kan användas till.