Kyrkogårdsvandring i Kuddby

kv1

Olika församlingsbor berättade sin historia vid gravarna, här Ingegerd Nilsson.

Lördagen den 30/8 var det kyrkogårdsvandring vid Kuddby kyrka. Det var ett samarrangemang mellan kyrkan och Björkekinds Hembygdsförening. Ett 70-tal besökare kom gick runt till 6 gravar och altaret i kyrkan. Valet av gravar föll på de som berättade särskilda människoöden, om olika yrkesgrupper och gårdsgravar med en lång historia i socknen. Kyrkogårdsvandringen avslutades med en andakt i kyrkan.
Efter kyrkan serverade Hembygdsföreningen kaffe och smörgåsar i församlingshemmet.  Hembygdsföreningens museum fick också många besök.

kv2

Erik Berglund berättar.

kv3

Bo Larsson och Kristina Appelgren hälsar välkomna.