27 april Årsmöte i Arkiv & Historieföreningen

Onsdagen den 27 april k. 19.00 är du välkommen till Kanalmagasinet i Mem på Arkiv & Historieföreningens årsmöte.
I samband med årsmötet kommer Lennart Lidman att hålla ett föredrag om Ryssarnas härjningar på Vikbolandet 1719. Efter sitt föredrag sjunger Lennart några Bellmanvisor till gitarr. Alla medlemmar i Vikbolandets samtliga hembygdsföreningar är välkomna.

Anmälan senast 24 april till Tåby hembygdsförening 070-669 09 70 (Tersmeden).
Vi bjuder på kaffe.