9 November – Arkivens dag

Vikbolandets Arkiv & Historieförening håller öppet på arkivet i Kuddby kl. 10.00-14.00 på arkivens dag.

Det blir resonemang kring Rysshärjningarna 1719.

Fika serveras till självkostnadspris.

Välkomna!