14 juli Gudstjänst Kapperstad

Kl. 14.00 den 14 juli håller Västra Vikbolandets församling friluftsgudstjänst
vid Kapperstadstugan.

Präst: Lars Linnarsson
Musiker: Hans Bergenbrant
Medtag fikakorg och stol.