25 april årsmöte i arkiv och historieföreningen

Tåby  Hembygdsförening stod i år för värdskapet vid Arkiv-och Historieföreningens årsmöte. De fyra Hembygdsföreningarna  turas om att stå för värdskapet.  Medlemmar i Arkiv-och Historieföreningen är  Vikbolandets fyra Hembygdföreningar, Rönö, Östkind, Björkekind och Tåby.  Alla medlemmar i dessa föreningar är därmed även medlemmar i Arkiv-och Historieföreningen.  Varje förening har 2 representanter i styrelsen.

Efter ordinarie årsmötesförhandlingarna  berättade länsarkeolog  Mattias Schönbeck  i ord och bild om  hur Vikbolandets  landsmassa  har stigit ur havet på de senaste 11000 åren, det var mycket intressant att få se hur halvön formats.  Efter föreläsningen serverades kaffe och smörgås.