Östgötadagarna 5-6 september

Hembygdsföreningens arrangemang i såväl museet som i församlingshemmet med utställning från vårens studiecirklar var trots regnvädret välbesökta. Uppskattningen är att det till och med var några fler som besökte oss än förra året. Studiecirklarna hade två olika teman där det ena resulterade i en presentation av de runstenar som finns i de socknar som Björkekinds HBF är aktiv i och den andra resulterade i en presentation om historien bakom museibyggnaden och verksamheten som bedrivits där från start fram till nutid. Materialet från studiecirklarna kommer att finnas tillgängligt på museet och tanken är att alla som besöker oss och har kompletterande historier om vad som hänt i byggnaden kan få skriva några rader eller berätta sina historier så kan vi komplettera vartefter.

Ö-dagar 2015 brandspruta Ö-dagar 2015 kammaren högsts upp Ö-dagar 2015 Kristina