Friluftsgudstjänst i Kapperstad

Friluftsgudstjänst 20 juli vid Kapperstad Hembygdstuga kl. 14.00 Arrangeras av Västra Vikbolandets församling. Lars Linnarsson och Sofia Hjalmarsson.