Gökottan

Gökotta vid Å kyrkoruin 11 maj genomfördes i duggregn. De 22 deltagarna fick söka skydd under taket på altan hos Catarina. Bengt Wessén gjorde en presentation av kyrkoruinen och dess historia.