Nyheter från årsmötet

Då var årsmötet avklarat och en ny styrelse och nya funktionärer har utsetts. Några avslutar sina tidigare uppdrag och blev avtackade av föreningen.  folke

Folke Sandell som har valt att sluta sitt uppdrag efter många år i styrelsen avtackas av Lars T Jacobsson.

Ehrene

Ehrene Qvarfort avtackades på årsmötet efter många år som sammankallande funktionär i festkommitten.