6 juni Sveriges nationaldag

Vi firar Sveriges nationaldag i Kuddby kyrka kl. 18.00 med fanborg, sång och musik. Efteråt serveras kaffe i Komministergården. Ansök om flagga på www.ostkind.se senast 15 april. Flaggan är gratis och hämtas i Kuddby den 6 juni.