24 april Årsmöte

Äntligen ser det ut som vi kan börja träffas igen.

Styrelsen har haft årets första styrelsemöte där vi påbörjade planeringen för 2022 års aktiviteter och det första vi har att se fram emot är årsmötet.

24 april kl. 16.00 i Björksätters gamla skola.

Utskick med inbjudan och avisering av medlemsavgiften för 2022 sänds ut per post 4-6 april.