25 april – Årsmöte i A&H-föreningen

Arkiv och historieföreningen på Vikbolandet håller sitt årsmöte
den 25 april kl. 19.00 i Häradshammars bygdegård.

I samband med årsmötet kommer Brigitte Pettersson att berätta om
sitt liv med Zarah Leander samt visa museet.

Välkommen!