Föreningen

1946 hölls det första protokollförda sammanträdet för Björkekinds hembygdsförening. Så 2016 firade vi 70 år, vilket vi gjorde med en stor jubileumsfest i oktober, där ca 150 medlemmar deltog i festligheterna som bjöd på gammalt och nytt av de aktiviteter föreningen anordnat. Föreningen är verksam i västra delen av Vikbolandet. Främst i socknarna Kuddby, Konungsund, Å och Östra Ny.

Hembygdsföreningen disponerar en fastighet vid Kuddby kyrka, ett hembygdsmuseum där det finns en stor samling historiska föremål som berättar om bygdens liv inom jordbruk och hantverk, förvaltning och skola m.m. Föreningen disponerar även en hembygdsstuga vid Kapperstad brink där sommaraktiviteter äger rum.

Vill du bli medlem? Här kan du ladda ned Björkekinds hembygdsförenings välkomstbrev 2017 med preliminärt program och inbetalningskort. Medlemsavgiften är 50 kr/person eller 100 kr/familj.

Styrelsen ser för närvarande ut så här:

Ordförande: Kristina Appelgren telefon 0125-401 71

Vice ordförande: Bo Larsson

Kassör: Eva Wessén

Ledamöter: Leif Gustavsson, Cecilia Jonsson, Catarina Karlsson, Bo Larsson, Björn Strömberg Wisting, Gunilla Östensson

Suppleanter: Lise-Lott Erlandsson, Hans Svensson

Du kan nå styrelsen genom att sända ett mail till

info@bjorkekind.se

Verksamhetsberättelsen för 2016 kan du ladda hem här

Verksamhetsberättelse för 2016

Följ oss även på facebook – sök på Björkekinds hembygdsförening