Årsprogram

Länk till årsprogram

Årsprogram 2020_2 Björkekinds hembygdsförening

Program för Björkekinds HBF 2020

Datum         Tid                   Aktivitet

22/3             16:00                Årsmöte i Björksätter – återkommer med nytt datum

21/4              19.00              Årsmöte Arkiv- & historieföreningen i Rönö – uppskjutet

23/4              18.00               Arbetsdag vid Å kyrkoruin

13/5              18.00              Arbetsdag vid Kapperstadstugan

17/5              09.00              Gökotta Prästgårdsparken Ö Ny, arrangör Björkekinds HBF*

6/6               18.00               Nationaldagsfirande i Östra Ny kyrka

18/6             18.00          ´   Klär vi midsommarstången & andra förberedelser Björksätter

19/6              15.00              Midsommarfirande vid Björksätter

22/6              18.00               Städning efter midsommarfirandet

28/6               XX.00              Gudstjänst vid Å kyrkoruin

12/7               XX.00              Gudstjänst vid Kapperstadstugan

22/8               16.00               Grillfest vid Kapperstadstugan

5-6/9          10.00-17.00         Öppet hus i museet i samband med Östgötadagarna

13/10             19.00                Kväll i oktober Tingsborg Ö Ny

30/10          10.00-18.00         Gravsmyckningsdagen Öppet hus på museet 

XX/12             XX.00                Lucia, barngruppernas avslutning–

10/1-2021       14.00                Julgransplundring i Björksätter

*Gökottan 2020 arrangerar Björkekinds HBF i samarbete med Tåby HBF och Ö Ny kyrka. Gökottan börjar kl. 9.00, kl. 10.00 blir det visning av parken och för den som önskar gudstjänst kl. 11.00.

Reservation för eventuella ändringar i programmet

 

Ovanstående och tillkommande arrangemang kommer att annonseras i dagstidningarna under rubriken ”föreningar”, se även föreningens hemsida www.bjorkekind.se och på Facebook.

 

Resa under planering