Årsprogram

Länk till årsprogram

Årsprogram 2018:2 Björkekinds hembygdsförening

Program för Björkekinds HBF 2018 – version 2

 

Datum        Tid                Aktivitet

25/3                 16:00                 Årsmöte i Björksätter

25/4                 19.00                 Årsmöte Arkiv- och historieföreningen Häradshammar

13/5                 8.00                   Gökotta vid Berget Svensksund

15/5                 18.00 – 20.00     Arbetsdag vid Kapperstadstugan

2/6                   10.00 – 13.00     Arbetsdag vid Å kyrkoruin

6/6                   18.00                 Nationaldagsfirande

21/6                 18.00                 Klär vi midsommarstången och förberedelser Björksätter

22/6                 15.00                 Midsommarfirande vid Björksätter

25/6                 18,00                 Städning efter midsommarfirandet

1/7                   14.00                 Gudstjänst vid Å kyrkoruin

15/7                 14.00                 Gudstjänst vid Kapperstad

11/8                 16.00                 Grillfest vid Kapperstad

1-2/9               10.00 – 17.00     Öppet hus i museet i samband med Östgötadagarna

17/10               19.00                 Kväll i oktober Tingsborg Ö.Ny

2/11                 10.00 – 18.00     Öppet hus på museet – gravsmyckningsdagen

9/12                 11.00                 Lucia, barngruppernas avslutning i Å kyrka

13/1 2019        14.00                 Julgransplundring i Björksätter

 

Resa under planering

Reservation för eventuella ändringar i programmet

 

Ovanstående och tillkommande arrangemang kommer att annonseras i dagstidningarna under rubriken ”föreningar”, se även föreningens hemsida www.bjorkekind.se och på facebook.