Årsprogram

Länk till årsprogram

Årsprogram 2019:1 Björkekinds hembygdsförening

Program för Björkekinds HBF 2019

Datum         Tid                   Aktivitet

21/3              19:00               Årsmöte i Björksätter

8/4                19.00               Årsmöte Arkiv- & historieföreningen på museet i Kuddby

23/4              18.00               Arbetsdag vid Å kyrkoruin

7/5                18.00               Arbetsdag vid Kapperstadstugan

11/5              08.00               Gökotta vid Beatelund, arrangör Tåby HBF

6/6                18.00               Nationaldagsfirande i Tåby kyrka

20/6              18.00               Klär vi midsommarstången o förberedelser Björksätter

21/6              15.00               Midsommarfirande vid Björksätter

24/6              18.00               Städning efter midsommarfirandet

29/6              17.00               Kyrkogårdsvandring Ö Ny kyrka

30/6              14.00               Gudstjänst vid Å kyrkoruin

14/7              14.00               Gudstjänst vid Kapperstadstugan

10/8              16.00               Grillfest vid Kapperstadstugan

7-8/9             10.00-17.00    Öppet hus i museet i samband med Östgötadagarna

10/10            19.00              Kväll i oktober Tingsborg Ö Ny

1/11              10.00-18.00    Öppet hus på museet gravsmyckningsdagen

8/12              XX.XX            Lucia, barngruppernas avslutning

12/1-2020     14.00             Julgransplundring i Björksätter

Reservation för eventuella ändringar i programmet

Ovanstående och tillkommande arrangemang kommer att annonseras i dagstidningarna under rubriken ”föreningar”, se även föreningens hemsida www.bjorkekind.se och på Facebook.

Resa under planering